Åsen, Kjell


(06.09.1931- )
kjasen@frisurf.no

Kjell Åsen er født i Hægeland i Vest-Agder. Han flyttet til Telemark i 1961 og arbeidet i mange år som lærer og skolesjef i Nissedal.

Åsen har skrevet flere barne- og ungdomsbøker. I tillegg har han fått utgitt noveller for voksne lesere i flere antologier. Han har også laget radioteater for NRK.

Når det gjelder sakprosa, står han blant annet bak Nissedal bygdesoge i fire bind og en biografi om Anne Grimdalen. I seinere år har han skrevet teksten til et lokalt syngespill, «Nissedal til alle tider», med musikk av Sigvald Tveit, som opprinnelig er fra Treungen.

Kjell Åsen om forfatterskapet sitt:

Tidleg på 1950-talet sat eg som ung journalistspire heime på Agder og måtte stake ut kursen vidare fram. Eg valde lærarutdaning og det sikre levebrødet, men skrivegleda fylgde med på lasset.
NRK tok seg av det meste i mange år, forteljingar, kåseri og høyrespel for barn og vaksne.
Seinare auka interessa for barnebøker, noveller, dikt og songar - med andre ord den fortetta forma.
Egil Storbekken, Sigvald Tveit, Gunstein Draugedalen o.a. tonesette ein del av songane.
 
Å kome ned på djupare lag i mennesket er eit mål. I skjeringspunktet mellom historiske fakta og fiksjon finn ein ofte uventa inngangar til eksistensielle løyndomar. Det er truleg noko av bakgrunnen for dei mange positive tilbakemeldingane eg har fått i samband med boka «Magnus». (Om Magnus og Mia Landstad - Landstadinstituttet 2002)
Ingen av novellene har hatt eit så langt liv i antologiar og lesebøker som «Ei reis til endes» (Norske noveller 1981. Gyldendal) - kanhende av same grunn.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere