Bergh, Richard


(1930 - )

rith-@online.no

Richard Bergh ble født i Skien. Seinere har han bodd i Finnmark og i Møre og Romsdal. Bergh var rektor i 31 år, først i sju år i Skoganvarre i Porsanger kommune og deretter 24 år i Tjørvåg i Herøy kommune på Sunnmøre. Han har utgitt 15 folkeminnesamlinger, to romaner og en bok med skuespill. I tillegg har han gitt ut mange artikler og fortellinger i aviser, tidsskrift, årbøker og julehefter.

Richard Bergh har skrevet flere bøker om Skien og skiensfolk. Om boka «Fetegjengens Saga», som kom i 2004, skriver Varden:
- En slags selvbiografi. En slags utlevering av venner. En slags roman og en slags lokalhistorie. Richard Berghs nye bok er en munter sjangerbastard. «Fetegjengens Saga» er Richard Berghs 17. bok og et tidsbilde på Skien anno midten av forrige århundre. Formidlet gjennom unge karer og deres spikk og sprell.

Om boka «Med røtter i Skien», som kom i 1998, skriver Eivind Blikstad i TA, 26.10.98:
- For der mange lokalhistorikere og folkeminnegranskere serverer interessante, men akk så gjerrige språklige beskrivelser, der formidler Richard Bergh en glede og en fascinasjon over stoffet som gjør han til en forfatter som serverer en utsøkt blanding av historisk nøysomhet og litterær frodighet.

I 1952 var Richard Bergh redaktør av festskriftet til Skien skoles gymnasiesamfunds 75 års jubileum. Medredaktør var Arild Borgen.

Richard Bergh gav ut 15 noveller i Magasinet For Alle på slutten av 1960-tallet. Bladet gikk inn i 1970. I bladets siste nummer hadde han fortellingen «De usynlige hjelperne».

I antologien «Skienspatrioter – med skjemt og alvor» fra 2001 er han representert med «Da sorgen kom inn i mitt liv» og «Fra nederlag til seier».

12 av historiene fra «Tro og trolldom» er tatt med i boka «Noaider» fra 2002 i serien «Verdens hellige skrifter».

I kortfilmen «I noaidenes fotefar», vist på filmfestivalen i Harstad i 1993 og på hundreårsjubileet for Bygdøy folkemuseum i 1994, spiller Richard Bergh seg selv. Filmen viser hvordan han dro rundt i Finnmark, intervjuet folk og skrev ned den muntlige tradisjonen om noaiden Johan Kaaven.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere