Bjaaland, Torstein


(21.12.1947 - )

tbjaa@frisurf.no

Torstein Bjaaland er født i Porsgrunn. Han er utdannet cand. sociol. fra Universitetet i Oslo (UiO) med historie og engelsk i fagkretsen. Bjaaland har arbeidet som lektor ved Skien vgs i tre år og ved Porsgrunn vgs i 22 år. Han har vært medlem av fylkesstyret i Skolenes Landsforbund i Telemark siden 1984 og har fungert som hovedfylkestillitsvalgt siden 1994. Fra 1989 har han arbeidet årlig for sentrale skolemyndigheter med ulike utviklingsoppgaver som læreplaner, etterutdanningsplaner, eksamensformer, eksamensveiledninger og sensorskolering.

I mange år har Torstein Bjaaland samarbeidet med Per Paaske Gulbrandsen om lokalhistoriske verk og lærebøker i samfunnsfag. I 1996 gav de ut romanen «Gambettas kurér». Den forteller historien om Léon Bézier og Paul Roliers luftferd over Norge i 1870. Den franske luftballongen « La Ville d'Orléans» begynner reisen i Paris, men kommer ut av kontroll. Ballongfarerne, med sin viktige melding fra Leon Gambetta, nyutnevnt krigsminister i den republikanske regjeringa, havner på Lifjell. Romanen er oversatt til tysk.

Bibliografi:

Skjønnlitteratur:

Fagbøker:

Lærebøker for videregående skole:

Bjaaland og Gulbrandsen:

  • Samfunn. Lærebok i samfunnskunnskap SK 1986
  • Samfunn. Arbeidsoppgaver i SK 1986
  • Basis. Lærebok i samfunnslære 1988
  • A. Bjørnstad, Bjaaland og Gulbrandsen: Sosialkunnskap 2004Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere