Fjone, Jon


(1911 - 1999)

Jon Fjone var fra Nissedal. Han var lærer og arbeidet på framhaldsskolen i Nissedal/Treungen fra 1946 eller 1947. De seinere åra var han styrer på Nissedal Ungdomsskule fram til han ble pensjonist i 1978. Bortsett fra åra 1960 til 66 da han var lærer i Gausdal og Høydalsmo, var han tilsatt og bodde i Nissedal.

Jon Fjone skrev lyrikk og var kjent som ivrig målmann.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere