Flaaten, Audun


(1956 - )

audun.flaaten@t-fk.no

Audun Flaaten er fra Skien. Han arbeider til daglig som lærer og kursholder, men har også flere års praksis som journalist, spaltist og oversetter. Høsten 2004 debuterte han med «Skyggen av Isabelle», en kriminalroman der handlingen er lagt til byen Sønborg. Byen er oppdiktet, men har gjenkjennelige trekk fra Skien. Det psykologiske aspektet er viktig i Flaatens roman.

Audun Flaaten om seg selv og forfatterskapet sitt:

Jeg er født og oppvokst i Skien, og bor fortsatt i mitt barndomshjem på Gjemsø. Her har jeg mine røtter, her er det godt å være. I hagen har jeg en liten skrivestue der jeg kan trekke meg tilbake og nyte stillheten – bedre kan man knapt ha det. Den periodiske ensomheten (eller kanskje heller alene-heten) er for meg et privilegium og også en nødvendighet om jeg skal kunne skape et litterært univers og befolke det med figurer som leseren (forhåpentligvis) opplever som interessante. Å skrive roman er en særdeles krevende og altoppslukende prosess som krever alt – og det over lang tid. Det forslitte uttrykket om at veien blir til mens man går, har full gyldighet her, iallfall for meg. Både handlingsforløp og karakterer utvikler seg ofte i en helt annen retning enn jeg hadde tenkt meg i de tidligste fasene av skriveprosessen, noe som oppleves svært spennende, men også ganske slitsomt….

Ellers bruker jeg mye tid på å lese egen tekst. Skrive, lese, reformulere, lese, skrive på nytt – det er en lang, krevende og omstendelig vei inntil man føler at alt sitter, rytmen er riktig og romanen er moden for konsulentene. Deretter begynner prosessen på nytt…. Det er ingen overdrivelse å si at søppelbøtten inneholder minst like mye tekst som det ferdige produktet.

I skrivende stund er jeg inne i absolutt siste fase av min roman nummer to, Domino Indigo. Som i den første boken er jeg tematisk mye opptatt av hvordan arv, miljø og skjellsettende hendelser former og kanskje også determinerer et menneskes liv og personlighet.

Av litterære forbilder vil jeg trekke frem Aksel Sandemose, F. Scott Fitzgerald, Agnar Mykle og Fjodor Dostojevski. Hvis jeg kunne rekke noen av dem til kneet, ville jeg si meg godt fornøyd….

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere