Flood, Constantius


(7.08.1837 – 2.07.1908)


Constantius Flood ble født i Porsgrunn. Da faren døde, ble han sendt til sjøs som 11-åring. Etter konfirmasjon, vinteren 1852, gikk han på Porsgrunns Sømandsskole. Om våren dro han til sjøs igjen, men måtte snart gi opp sjømannslivet på grunn av en øyensykdom han hadde pådratt seg under navigasjonsstudiene ved Sjømannskolen.

Flood ville egentlig studere, men familien hadde ikke økonomi til det. Han begynte på Munkvold Landbrugsskole i 1856. Etter at han var ferdig der, levde han som jordbruker, først på Bynæsset og seinere i Vanse.

Constantius Flood debuterte som forfatter med to teaterstykker på Trondhjems Theater: «Saxe Viks Døtre» i 1863 og «Danmarks Døtre» i 1864 med musikk av komponisten Martin Andreas Idbye.

Den første boka hans ble utgitt i 1875.

I årene 1883-1886 var han redaktør av Ny illustreret Tidende og var med på å grunnlegge Norsk Sømandsblad i 1886.

Stortinget bevilget ham en liten tre-årig dikterlønn i 1883.

Bibliografi:

Samlinger:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere