Frøydarlund, Jan Anker


(6.5.1911 - 8.3.1996)


Jan Anker Frøydarlund var fra Skien. Han arbeidet blant annet som journalist og translatør. Frøydarlund gav ut flere diktsamlinger og var med i ulike antologier. I tillegg til å skrive lyrikk selv oversatte og gjendiktet han utenlandsk lyrikk. Hovedsaklig arbeidet ham med spansktalende lyrikere, men han oversatte også fra språk som portugisisk, italiensk, engelsk, tysk, lachisk, islandsk, fransk og russisk.

Den første diktsamlingen hans, «Fange av min tid», kom i 1966 og ble utgitt under psevdonym. Samlingen ble oversatt til engelsk og utgitt i USA. Han var tilknyttet flere internasjonale akademiske selskap og litterære organisasjoner.

Jan Anker Frøydarlund drev i mange år « Institutt for språk, stenografi og maskinskrivning» i Prinsessegata 2 i Skien. Her holdt han både skrivemaskinkurs og språkkurs. Sammen med broren, Alv Richard Frøydarlund, drev han «Skiens Avskrivningsbyrå». Avskrivningsbyrået hadde også kopieringstjeneste for byens innbyggere før kopimaskinene ble mer vanlige.

Johan E. Holand, tidligere redaktør i Varden, skrev i et minneord om Jan Anker Frøydarlund (Varden, mars 1996):

- Jan Anker Frøydarlund vandret så stille i hjembyen Skiens gater, men alle visste hvem han var. Men det spørs om hjembyen egentlig har vært klar over hans kapasitet.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere