Grønvold, Ole G

(1818 – 1899)

Ole G. Grønvold var fra Helgen i Nome. I en periode var han landhandler, men han dreiv også småbruket Grønvold.

Olav Solberg skriver i artikkelen «To viser i tradisjonen – Ole G.Grønvolds jetervise og emigranten», Telemark Historie: Tidsskrift for Telemark Historielag, nr 2, 1981:

- Det er naturleg å kalle Ole G. Grønvold bygdediktar. Bygdemenneske var han både gjennom fødsel og livstilhøve elles. Men med eit par av visene sine nådde han nok langt ut over bygdegrensene. Særleg gjeld det ei emigrantvise han skreiv, «Emigranten» eller «Farvel du Moder Norge». Elles har han nok hatt sitt mest trufaste publikum i bygdene, særleg i Telemarksbygdene og bygdene ikring, i Buskerud og Agder.

- Visene hans kan ha kome ut til folk på mange måtar, t.d. gjennom avskrifter og munnleg vidareføring. Nokre har også blitt spreidde gjennom avisene. Som for andre bygdediktarar i førre århundre var det først og fremst avisene som var arvtakarar for den litterære produksjonen. Her er Grønvold på linje med bygdediktarar som telemarkingane John Lie og Jørund Telnes, jamvel om han på langt nær har skrive så mykkje som dei. Fra Skiensavisa Varden kjenner eg i alle fall tre Grønvoldviser, «Vaarsang» som står trykt 5. mai 1888 (..), «Emigranten» frå 6. april 1887 og «Jetervise frå 11. mars 1882.

Bibliografi:

  • Emigrantens Afsked med Norge 1890Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere