Ibsen, Henrik

 


(20.3.1828 - 23.5.1906)


Henrik Ibsen er født og oppvokst i Skien. Han flyttet til Grimstad i 1844 for å begynne som apotekerlærling.

Ibsen debuterte med «Catilina», et historisk drama, i 1850. Det dramatiske diktet «Brand» kom ut i 1866, og året etter kom «Peer Gynt». Etter disse utgivelsene fikk han diktergasje av Stortinget.

Etter «Peer Gynt» skrev Ibsen samtidsdramaer. Disse blir regnet blant verdens mest sentrale scenelitteratur. Mange av skuespillene hans ble til i Italia, der han hadde flere lengre opphold.

Henrik Ibsen er et av de aller største navnene i verdenslitteraturen. Han regnes som det moderne dramaets far. Dramaene hans er fortsatt svært aktuelle og iscenesettes på teatre over hele verden. Det blir sagt at Ibsen nest etter Shakespeare er verdens mest spilte dramatiker.

Henrik Ibsen skrev også lyrikk. «Digte» fra 1871 er eneste utgitte diktsamling.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere