Iversen, Ferdinand

(27.05.1873 – 1943)

Ferdinand Iversen ble født i Oslo. Fra han var tjue år arbeidet han rundt på ulike anlegg, blant annet ved Trollhättan - anleggene i Sverige og på Bergensbanen. Han kom til Rjukan i 1908 og var med på Hydroutbyggingen fram til 1917. Fra 1923 slo han seg ned i byen og bodde der resten av livet. I 1943 dro han til Kristiansand for å søke arbeid. Der gikk han på en tysk landmine og ble drept.

Ferdinand Iversen var medarbeider i Rjukan Arbeiderblad i 1930-åra. Han var en kjent rallarvisedikter og laget blant annet visa om Numedalsbanen. Den ble skrevet like etter banens åpning i 1927. Over tjue Iversen-viser er kjent. De mest kjente er, i tillegg til Numedalsvisa, Bergensbanevisa og Herøyavisa. Visebøker som inneholder hans viser er «Rallaren og hans viser» av Ragnvald Hedemann (1973) og «Vaagn op arbeider! Tiden er nær. Skillingsvisa i arbeidarkampen» (1981) av Arnfinn Eriksen.

Kilde:
Olav Solberg: «Blandt villeste fjelle...» Rallarvisediktaren Ferdinand Iversen. I: Sumlen. Årsbok för vis- och folkemusikforskning. 1984
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere