Johnsen, Svein Aage


(07.06.1956-)


Svein Aage Johnsen er født i Skien, 7. juni 1956. Bosatt på Gimsøy, Skien. Medlem av Diktets Venner og Telemark Historielag. Tilknyttet flere litterære selskaper, samt Norsk Journalistlag.

Utgivelser:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere