Knutslid, Gudrun Brauti


(23.12.1914 - 9.12.89)


Gudrun Brauti Knutslid er født og oppvokst i Seljord. Hun er av gammel kunstnerslekt. Bestefaren hennes var en kjent spelemann. Brauti Knutslid ønsket å ta utdanning som tekstilkunstner, og en tid var hun lærer i veving. Da foreldrene hennes, som drev «Kaffestogo» i Seljord, trengte avløsning, tok hun over driften. «Kaffestogo» var et naturlig møtested for bygdefolk og tilreisende.

Etter hvert sluttet hun med kafedrift og startet Seljord blomsterhandel, som hun drev fram til midt i 70 – åra.

I en alder av seksti år ble Gudrun Brauti Knutslid heltids forfatter. Hun debuterte med diktsamlingen «Tonar i ord» i 1976. Fram til hun døde i 1989 gav hun ut åtte diktsamlinger og to dokumentarromaner.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere