Landstad, Magnus B


(1802 - 1880)


Magnus B. Landstad var prest, salmedikter og folkeminnesamler. Han ble født i Måsøy i Vest-Finnmark. Faren, som selv var prest, ble forflyttet til Vinje, der Landstad vokste opp og ble kjent med folket og miljøet. Seinere fikk faren prestekall i Seljord. Landstad selv var sokneprest i Kviteseid fra 1834 og i Seljord fra 1839 til 1848.

Landstad ble tidlig interessert i folketradisjon og folkeminne. Telemark var ett av de stedene i Norge hvor folkevisene fremdeles ble sunget slik de alltid var blitt det. I Kviteseid og Seljord så han hvordan det gamle var i ferd med å bli borte i fjellbygdene. Det ble viktig for ham å samle viser og sagn før det var for seint. Olea Crøger, prestedatter fra Heddal, hadde samlet mange tekster og melodier til disse visene. Hun kontaktet Landstad, og de to samarbeidet. I 1852-53 gav Landstad ut «Norske folkeviser», en samling som har hatt stor nasjonal betydning.

Landstad var først og fremst prest og salmedikter. Det finnes trekk fra folkevisene i salmene hans. I 1852 fikk han i oppdrag å lage utkast til en ny salmebok. Den kom ut i 1869. Før dette hadde det bare vært salmebøker på dansk.

I salmeboken fra 1985 er det 25 salmer som Landstad har skrevet, og 40 som han har oversatt eller gjendiktet, som for eksempel «Velt alle dine veie.»

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere