Lie, John


(1846 - 1916)


John Lie ble født i Fyresdal. Han var bonde, lærer og forfatter og skrev dikt og fortellinger som i sin tid var populære. Mange av fortellingene hans gikk som fortsettelsesfortellinger i norsk-amerikanske blad. Tekstene hans ble også kjent gjennom Nordahl Rolfsen/ Bernt Støylen: Lesebok for folkeskulen, Landsmaalsutgaava.

I 1874 gav John Lie ut diktsamlinga «Hugaljo» sammen med broren, Hallvor Lie. Tekster herfra er med på CD’en «Det hjartet ser» av og med Veslemøy Solberg, Jon Solberg og Sven Ohrvik fra 2004.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere