Lier, Svein Rolf


(02.10.1946 - )

svein.lier@t-fk.no

Svein Rolf Lier er fra Kragerø. Han er utdannet psykolog, men har hatt skjønnlitterær virksomhet og journalistikk som hovedarbeidsområde de siste femten årene.

Lier har utgitt to romaner og en novellesamling. Han debuterte med novellesamlingen «I korridorene» i 1984.

Svein R. Lier om forfatterskapet sitt:

Jeg ble antatt i Gyldendals Debutantantologi 1976 med novellen «Idioten», en historie om en plaget bygdeoriginal som jeg-fortelleren – som var vitne til mobbingen av «idioten» - får vite mer om i sitt arbeide som psykolog mange år senere. Jeg er selv utdannet psykolog.

I 1984 kom min egentlige debut, novellesamlingen «I korridorene», ut på Arbeidern Forlag. Også dette er historier om mennesker som på ulike vis sliter psykisk i velferds-Norge – og, som tittelen antyder, er stengt inne i sine livsødeleggende «korridorer» av angst og nederlag. Boka var for øvrig en av tre debuter det året som ble valgt ut til å representere Norge på en nordisk forfattersamling i Sverige.

Min første roman var «Muslingene» (Eide Forlag 1992). Den «gode hjelper», jusstudenten Kristian Angel, skaper store problemer for en familie med et funksjonshemmet barn – og også selv går han mot katastrofen i sitt liv.

I min til nå siste skjønnlitterære bok, «Barnemordet» (Aventura 1985) er det en kvinne som har drept sitt eget barn. Historien rulles opp gjennom en psykiater som møter henne i fengslet forut for rettssaken. Og uventet får psykiaterens møte med kvinnen også store konsekvenser i hans eget liv.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere