Mathiesen, Sigurd

(13. juli 1871 - 1958)

Sigurd Mathiesen ble født i Larvik. Faren hans hadde flyttet fra Eidanger til Larvik og var en velstående kjøpmann. Mathiesen var tidlig klar over at det var dikter han ville være, og han begynte å skrive i ung alder.

19 år gammel dro Sigurd Mathiesen til Kristiania. Faren gikk konkurs, og det ble forventet at sønnen skulle ta seg arbeid og bidra i familien. Han måtte returnere til Larvik flere ganger over en periode. Ved århundreskiftet dro han til Amerika og var der i to år. I 1903 debuterte han og gav deretter ut en rekke bøker fram til 1950.

Sigurd Mathiesen flyttet etter hvert til Bamble. Han kalte huset sitt der for «Nanneseter» etter Nanset i Larvik.

I dag står det en byste av forfatteren i Bøkeskogen i Larvik.

Bibliografi:

Posthumt:

  • Novelly, utgitt i Moskva - Noveller 1998
  • Unge sjeler og andre noveller v/ Knut Brynhildsvold 1999
  • Das unruhige Haus: zehn unheimliche Geschichten, Frankfurt am Main : Eichborn Verlag. Etterord av Knut Brynhildsvold 1999
  • Das unruhige Haus: zehn unheimliche Geschichten, Munchen : Deutcher Taschenbuch Verlag. Etterord av Knut Brynhildsvold 2004Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere