Moe, Karin


(03.12.1945 - )


Karin Moe bor i Kviteseid. Hun debuterte med «Kjønnskrift» i 1980 og gjorde seg sterkt gjeldende på første del av 1980-talet både i litteratur og samfunnsliv. Stadig er hun en aktuell debattant. Moe har skrevet romaner, dikt, skuespill og sakprosa.

Helge Rykkja om Karin Moe i Klassekampen 28. november 1984: «Eg vil påstå at dette er noko av det nye mennesket, og sorry for oss gutar vil dette Mennesket vere eit kvinnemenneske, som vil påverke alle skildringar og alle kjempande og spørjande menneske. I så måte har Karin Moe med romanen i år innfridd dei forventningane det var rett å stille til henne etter debuten i 1980 og dei to bøkene i fjor. Dessutan er folkespråket, replikkane, no på topp, kven gjer henne det etter?» «Og eg meiner at Karin Moes djervskap, både hennar breie samfunnsrøyst i alle disiplinar og uredde litterære formspråk, er noko å lære av for alle».

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere