Raneng, Hagbart

(19.04.1891 – 1942)

Hagbart Raneng ble født på Hemnes i Nordland. Han var bosatt på Rjukan, der han var mekaniker ved Hydro. I 1935 gav han ut romanen «Rallare», der han skildrer folk som reiser sørover i landet for å ta seg arbeid.

Fra minneordet i Rjukan Dagblad 19.05.1942:
- Det stoff han behandler i denne boka er ham godt kjent. Det er en skildring av anleggstiden i Dunderlandsdalen og fra andre anlegg rundt omkring i landet. Raneng har fulgt godt med. 15 år gammel begynte han slitet som smedgutt i Dunderlandsdalen, og siden fulgte han med i den rotløse flakkingen som strakte seg over hele landet. Til slutt havnet han her på Rjukan. Og om nettene skrev han så boka «Rallare».

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere