Sandsdalen, Guro

 


(20.12.1916 – 13.09.2000)


Guro Sandsdalen ble født i Flatdal og bodde i Seljord en periode før hun flyttet til Klyve i Skien. Debutboka hennes, «Dagbok frå ein drabantby», som kom i 1972, henter temaene sine fra denne bydelen. I tillegg til bøkene i bibliografien har Guro Sandsdalen gitt ut «Juksebøn». Utgivelsen er ikke datert og kom ut på eget forlag. Dette er en samling selvbiografiske historier.

Fra «Juksebøn»:
«Onkel Bolle lærte oss å juksebe bordbøna. Bøye seg djupt framover, folde hendene og rekne til 15 to gonger. Det med rekninga fann eg på sjølv.»

Det norske Samlaget skriver:
Guro Sandsdalens litteraturpris vart oppretta i 2002. Sandsdalen var alltid ivrig til å hjelpe fram yngre forfattarar, særleg frå Telemark. Det vart etter hennar død oppretta eit minnefond som skal gå til å stø dette formålet. Guro Sandsdalens litteraturpris skal gå til yngre forfattarar som arbeider for å utvikle og utbreie nynorsk skriftkultur. Prisen kan bli utdelt for skjønnlitteratur eller saklitteratur. Det skal leggjast vekt på litteratur for barn og unge.

Prisvinnarar skal veljast av den same juryen som deler ut Samlagsprisen. Guro Sandsdalens litteraturpris vert delt ut på årsmøtet i Det Norske Samlaget.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere