Sundby, Carl


(1903 – 1974)


Carl Sundby var lærer på Heistad og Klevestrand i 1930 og -40 åra. Etter krigen ble han ble utnevnt til skoleinspektør for Eidanger kommune med kontor på Klevstrand skole.  Etter sammenslåingen med Porsgrunn kommune, i begynnelsen av 1960-årene, fortsatte han som skoleinspektør i storkommunen med kontor i Porsgrunn rådhus.   I andre halvpart av 1960-årene ble han utnevnt til konstituert  skoledirektør for Telemark fylke, en stilling han hadde til han gikk av som pensjonist.  Sundby var medlem og formann av bibliotekstyret i Eidanger fra midten av 30-åra til 1957. En periode styrte han også biblioteket på Heistad.
Han ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull p.g.a. sine lokale engasjement

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere