Sundt, Karen


(1841 – 1924)


Karen Sundt ble født i Farsund. Hun har bodd i Langesund og på Stathelle. Sundt var forfatter og journalist og var Norges første kvinnelige avisredaktør. Utdanningen sin hadde hun fra folkehøgskolen, andre utdanningsveier var stengt for kvinner. Hun engasjerte seg i Venstre og arbeidet i Verdens Gang, hadde et vikariat som redaktør i Varden i 1885 - 86 og ble redaksjonssekretær i Østlandsposten i 1886.

Karen Sundt debuterte i 1877 med «Eventyr for folket», romandebuten var i 1883 med «Tora Solkleiv eller Bruden i Vaterland». Hun skrev en lang rekke folkelige romaner og fortellinger, som gjerne hadde kristen eller moralsk tendens. Sundt er den viktigste blant «folkelesningsforfatterne» fra tiden omkring hundreårsskiftet.

I 1918 fikk hun en liten, årlig pensjon av Stortinget.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere