Svalastoga, Aslak K.


(24.04.1895 – 27.08.1970)


Aslak K. Svalastoga var fra Rauland. Han var lærer, gardbruker, ordfører, treskjærer, billedkunstner og forfatter.

Svalastoga ble ordfører i Rauland kommune som 36-åring. Med unntak av krigsåra fortsatte han i vervet til 1960. Som treskjærer har han hatt flere arbeider på Statens høstutstilling. I festsalen i Raulandshuset er han representert blant annet med bildemotivet «Draumkvedet». Ellers er arbeidene hans å se på Raulandsakademiet og i Skinnarlandsamlingen.

Bibliografi:

- Vegine falle so vide 1960
- Skogen 1949
- Folkeoppfostring til demokrati 1946
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere