Tufte, Einar


(13.10.1898 – 1972)


Einar Tufte var fra Seljord. 20 år gammel starta han Seljord dropsfabrikk. Seinere drev han bakeri, landhandel og elektrisk forretning. I en periode levde han av å være forfatter.

I 1924 gav han ut to bøker: «I Eventyrets spor» kom ut under navnet Varg Fjell. Den andre romanen het «Vidden taler». I alt gav han ut fire romaner, flere av dem preget av lyriske naturskildringer, før han gav seg med skrivingen. I tillegg til romanene skrev han en rekke artikler om bygdekunstnere i Telemark.

Kilde: Seljord : frå Kivlemøyan til Brurebergi / skriftstyrar Halvor J. Sandsdalen. - Seljord : Seljord Kunstforenings forlag, 1989.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere