Vinje, Aasmund O.


(06.04.1818 – 20.07.1870 )

Aasmund Olavsson Vinje er født i Vinje i Telemark. Han arbeidet som omgangsskolelærer i Telemark og lærer på en skole i Mandal, og han tok artium på Heltbergs «studentfabrikk» i Kristiania sammen med Bjørnson, Ibsen og Lie. Seinere utdannet han seg til jurist. Først og fremst var han imidlertid skribent og dikter. Han brukte flere ulike sjangrer: dikt, fortellinger, essay, artikler, kåseri, kommentarer og reiseskildringer. Kjente dikt av Vinje er «Våren», «Ved Rondane» og «Blåmann».

Vinje skrev i Drammens Tidende i mange år, men han trivdes dårlig med det dansk-norske språket. I 1858 startet han sitt eget tidsskrift, Dølen, der han brukte Aasens språk, landsmålet.

Aasmund Olavsson Vinje er kalt den første «moderne» norske journalisten. I boka «Ferdaminni fraa Sumaren 1860» rapporterer han fra kroningsferden dette året. Karakteristisk for Vinje er «tvisynet» hans, tilbøyeligheten til å se samme sak fra motsatte synsvinkler.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere