Zetlitz, Jens

(26.01.1761 - 14.01.1821)

Jens Zetlitz var dikter og prest. Han ble født i Stavanger og var sokneprest i Kviteseid fra 1811. Som student deltok han i Det Norske Selskab i København.

I 1788 debuterte han med «Grevskabet Karenslyst. Et Digt» mens den første samlingen, «Poesier», kom året etter.

Zetlitz skrev salmer, der Peter Dass var inspirasjonskilde, men det er drikkevisene han er særlig kjent for. Ett av de mest kjente diktene hans er «Mine længsler», der de første verselinjene er slik:

Hvor saare lidet vil der til
For lykkelig at være;
Et muntert Sind, en Piges Smiil,
En Ven, som gjør dig Ære

Ved Kviteseid gamle kirke er det en minnestein over ham.

Bibliografi:
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere