Østerholt, Hans


(1873 – 1958)

Hans Østerholt var opprinnelig fra Holla, men han vokste opp på Østerholt i Lunde i Nome kommune. Han var utdannet instrumentmaker fra Skiensfjordens Tekniske Fagskole og hadde mange verv og poster innenfor fagbevegelsen. Blant annet var han forretningsfører i «Den Nye Social-Demokraten» i 1924-25. Fra 1926 til 1930 var han bestyrer av Bryn samvirkelag ved Oslo.

Hans Østerholt var redaktør for det sosialdemokratiske vittighetsbladet «Hvepsen» fra 1905 til 1927. Her var blant annet Johan Falkberget bidragsyter. Jobbetidssatiren hans, «Bør Børson», ble først offentliggjort som føljetong i «Hvepsen». En annen telemarking som bidro til bladet, var Einar Tufte.

Gerhard Hedlund skriver i «12 profiler fra Holla og Lunde», Lunde antikvariat, 1995:

- «Hvepsen» var ment som et bidrag i samfunnsdebatten. Den stakk. Fortrinnsvis mot den ikke-sosialistiske delen av samfunnet.

Selv skrev Østerholt blant annet bygdefortellinger. Flere av dem gikk som føljetonger i avisene. Han redigerte også juleheftet «Julehygge» i flere år og det litterære underholdningsmagasinet «Blinken».

Bibliografi:

Hvepsen
Tips oss om nye linker eller feil på linker


| More


Forfattere